Projektanci

Jedną z naszych specjalizacji jest ubezpieczenie OC firm projektowych.

Konstruując polisę dla naszych klientów z tej branży w szczególności uwzględniamy następujące kwestie:
• właściwe sumy gwarancyjne, limity odpowiedzialności i franszyzy
• odpowiedni zakres czasowy ubezpieczenia (od momentu wykonywania czynności do ujawnienia szkody może minąć sporo czasu)
• szkody wyrządzone przez podwykonawców
• koszty przebudowy i przeprojektowania
• szkody w dokumentacji projektowej
• szkody o charakterze finansowym, nie mające charakteru szkód rzeczowych ani osobowych

Pomagamy konstruować umowy ubezpieczenia pojedynczego kontraktu zgodnie z wymogami kontrahenta.

Świadczymy obsługę brokerską również w zakresie gwarancji kontraktowych.