Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/home/broker/domains/kancelaria-brokerska.pl:/tmp:/var/tmp:/home/broker/.tmp:/home/broker/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/broker/domains/kancelaria-brokerska.pl/public_html/wp-includes/blocks.php on line 602
Współpraca | Kancelaria Brokerska

Współpraca

Procedury współpracy

Poniżej przedstawiamy ramową procedurę współpracy z klientem (na przykładzie klienta korporacyjnego). Każdorazowo procedura dostosowana jest do potrzeb ubezpieczeniowych klienta, rodzaju oraz zakresu zawieranych ubezpieczeń.

1. Pełnomocnictwo

Udzielenie brokerowi pisemnego umocowania do działań wobec zakładów ubezpieczeń w imieniu klienta.

2. Analiza potrzeb ubezpieczeniowych

Uzyskanie informacji o zakresie działalności ubezpieczonego i występujących w niej ryzyk. Ocena aktualnego stanu funkcjonujących ubezpieczeń pod kątem ubezpieczeniowo-prawnym. Przedstawienie propozycji ewentualnych zmian zakresu ochrony ubezpieczeniowej w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta.

3. Opracowanie programu ubezpieczenia

Ustalenie niezbędnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i przedmiotów ubezpieczenia. Dobór właściwych rodzajów ubezpieczeń, odpowiednich sum i systemów ubezpieczenia, franszyz, dodatkowych rozszerzeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wprowadzenie specjalnych dodatkowych klauzul umownych do warunków ubezpieczenia.

4. Postępowanie ofertowe z udziałem zakładów ubezpieczeń

Możliwie szerokie rozpoznanie aktualnego rynku i oferty ubezpieczeniowej poprzez kierowanie zapytań ofertowych do wielu zakładów ubezpieczeń.

5. Analiza ofert i ich negocjacje

Analiza otrzymanych ofert ubezpieczenia. Przeprowadzenie niezbędnych negocjacji z zakładami ubezpieczeń i modyfikacja warunków ubezpieczenia. Opracowanie szczegółowego pisemnego zestawienia ofert dla klienta wraz z rekomendacją brokerską najkorzystniejszej oferty.

6. Zawarcie umów ubezpieczenia

Dopełnienie formalności związanych z doprowadzeniem do zawarcia umów ubezpieczenia, przekazanie zakładowi ubezpieczeń niezbędnych danych, informacji i dokumentów, wypełnienie wymaganych wniosków i formularzy, dostarczenie dokumentów ubezpieczenia do klienta.

7. Obsługa umów ubezpieczenia i pomoc w likwidacji szkód

Bieżący kontakt i opieka brokerska nad funkcjonowaniem i wykonaniem umów ubezpieczenia. Doradztwo w zakresie kształtowania treści zawieranych kontraktów pod kątem obowiązków stron w zakresie ubezpieczenia. Uzgodnienie procedur zgłaszania ryzyk do ubezpieczenia i postępowania w przypadku powstania szkód z wyznaczonym personelem. Pomoc w wykonaniu obowiązków w toku likwidacji szkód oraz nadzór nad terminową wypłatą odszkodowań.