Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(core/post-comments) is not within the allowed path(s): (/home/broker/domains/kancelaria-brokerska.pl:/tmp:/var/tmp:/home/broker/.tmp:/home/broker/.php:/usr/local/php:/opt/alt:/etc/pki) in /home/broker/domains/kancelaria-brokerska.pl/public_html/wp-includes/blocks.php on line 602
Obowiązki informacyjne | Kancelaria Brokerska

Obowiązki informacyjne

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

I. Postanowienia Ogólne
Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską Marcin Mroziński z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 4/5, 80-180 Gdańsk, NIP 579-145-69-27, REGON 220275844 oraz sposób ich przetwarzania.

II. Serwis internetowy
Kancelaria Brokerska dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis internetowy www.kancelaria-brokerska.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z formularzy kontaktowych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę użytkowników informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach zamówień, są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne.

III. Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Brokerska Marcin Mroziński z siedzibą przy ul. Częstochowskiej 4/5, 80-180 Gdańsk. Kancelaria Brokerska stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit b), c), i f) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newsletter).
Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy i będą przechowywane w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
w tym dotyczących pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych (newsletter) objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania w takiej samej formie w jakiej została udzielona.
Administrator nie udostępnia danych, nie profiluje ich, ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej). Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym (podwykonawca naszych usług – procesor) w celu prawidłowego i zgodnego z prawem świadczenia usługi – wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 RODO (w szczególności biuro rachunkowe, obsługa informatyczna, hosting, itp.). Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

IV. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzonej działalności, w tym w szczególności zakłady ubezpieczeń oraz podmioty działające na ich zlecenie w zakresie likwidacji szkód oraz firmy kurierskie w zakresie doręczania przesyłek.

VI. Czas przechowywania danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usług wykonywanych przez Kancelarię Brokerską, nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego, przedawnienia roszczeń lub przez czas wynikający z obowiązków przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej, regulowany odpowiednimi przepisami prawa.

VII. Cookies (ciasteczka)
Serwis www.kancelaria-brokerska.pl zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

VIII. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do www.kancelaria-brokerska.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu.

IX. Wiadomości
Kancelaria Brokerska zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe).

X. Zmiany Polityki Prywatności
Kancelaria Brokerska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do www.kancelaria-brokerska.pl obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności będzie informować na stronach serwisu.

XI. Dodatkowe informacje
Na stronach serwisu umieszczamy linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Nie odpowiadamy jednak za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.
W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności serwisu www.kancelaria-brokerska.pl prosi o kontakt na adres e-mail podany na stronach www.kancelaria-brokerska.pl.

Informacja o czynnościach dystrybucyjnych

I. Dane brokera i wpis do rejestru
W związku z wejsciem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń informujemy, że Kancelaria Brokerska Marcin Mroziński z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Częstochowskiej 4/5 to broker ubezpieczeniowy wpisany do rejestru brokerów prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nr 1427/06). Rejestr jest dostępny pod adresem: https://snu.knf.gov.pl/SNU_ONLINE/

II. Posiadane udziały i akcje
Kancelaria Brokerska Marcin Mroziński (ani też osoby wykonujące w niej czynności brokerskie jako osoby fizyczne) nie posiadają żadnych udziałów i akcji zakładów ubezpieczeń, agentów ubezpieczeniowych, ani nie pozostają z tymi podmiotami w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z zachowaniem wymogów ustawowych.

III. Charakter wynagrodzenia
Z tytułu wykonywania dystrybucji ubezpieczeń Kancelaria Brokerska uzyskuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym wypłacane przez zakłady ubezpieczeń w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia. Wynagrodzenie to jest uwzględnione w wysokości składki ubezpieczeniowej. Jego wysokość może być zróżnicowana w różnych zakładach ubezpieczeń. Kancelaria Brokerska nie pobiera innego wynagrodzenia od zakładów ubezpieczeń, ani żadnych wynagrodzeń płaconych bezpośrednio przez klienta.

 

Skargi i reklamacje

I. Reklamacje 
Klienci Kancelarii Brokerskiej, będące osobami fizycznymi, osobami  prawnymi lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (w tym poszukujący ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający i ubezpieczeni) mają prawo wnieść do Kancelarii Brokerskiej reklamację w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową.

Reklamacje mogą być składane w formie pisemnej na adres Kancelarii Brokerskiej (ul. Częstochowska 4/5, 80-180 Gdańsk), telefonicznej (pod numerem telefonu 58 719-10-42) lub mailowej na adres: biuro@kancelaria-brokerska.pl (o ile to możliwe prosimy w takim wypadku o wpisanie w temacie maila słowa „reklamacja”).

Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od jej otrzymania. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu do 60 dni (z zastrzeżeniem przekazania wyjaśnienia przyczyny opóźnienia, wskazania niezbędnych do ustalenia okoliczności sprawy i określenia przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi). Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

II. Skargi
W przypadku posiadania zastrzeżeń do działalności Kancelarii Brokerskiej istnieje możliwość wniesienia skargi. Termin jej rozpatrzenia wynosi 30 dni. Odpowiedź na skargę ma charakter pisemny.

III. Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Informujemy, że istnieje możliwość rozwiązawania powstałych sporów na drodze pozasądowej przed Rzecznikiem Finansowym (www.rf.gov.pl).

IV. Reklamacje w stosunku do zakładów ubezpieczeń
W przypadku zastrzeżeń dotyczących zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej skargi i reklamacje winny być składane pod adresem właściwego zakładu ubezpieczeń w ramach odrębnego postępowania reklamacyjnego.